گزارش کار آز فیزیک
انجام تمام آزمایش های فیزیک
چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ :: 9:14 ::  نويسنده : سپهر دانایی

1)      که      آونگ با تعداد مولکول کمتری در تماس باشد و در نتیجه اصطکاک کمتری به وجود بیآید ،که این شرط در بالا هم جزو شرایط ذکر شد)

 

شرح انجام آزمایش:

I.            ابتدا برای بررسی فرمول که دوره تناوب  مستقل از جرم هست، دو آونگ را در نظر می گیریم که یکی چوبی و دیگری فولادی هست و نشان میدهیم که دوره تناوب  مستقل از جرم هست و برای هر دو تقریبا یکی در می آید.اینکار را با طول های مساوی برای دو آونگ انجام می دهیم .

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

 

T = t / 10 (s)

t (s)

L (cm)

 

4.22

42.2

38

چوبی

4.2

42

38

فولادی

 

وهمانطور که مشاهده می کنید دوره تناوب مستقل از جرم هست.

 

 

II.  در این مرحله به بررسی این رابطه زیر (وابستگی T  به l  ) می پردازیم :

T / (√ L) = cte

 

III.  برای این مرحله از دو آونگ چوبی کوچک که دارای طول متغیر نیستند استفاده می کنیم

 

T / √ L

T = t / 10 (s)

t (s)

L (cm)

 

0.957

3.62

36.2

14.3

     آونگ 1

0.910

4.05

40.5

19.8

     آونگ 2

 

پس نسبت       Tبه √ L ثابت است پس     α √ L  T

 

IV.  در این مرحله سعی در پیدا کردن    g( ثابت گرانش ) داریم برای اینکار از آونگ فولادی استفاده    می کنیم . به این طریق که برای دو طول بلند دوره تناوب را بدست آورده و سپس  g را بدست آورده و سپس میانگین می گیریم.

g= 4π2 l/ T2   (m/ s2)

T2  (s2)

T = t / 10 (s) 

L (cm)  

 

10.21

17.47

4.17

36

     آونگ 3

10.11

17.33

4.16

54.5     35

     آونگ 4

9.899

16.8

4.09

54.6     31

54.7          آونگ 5

10.011

16.49

4.06

29

54.8          آونگ 6

9.995

16.08

4.01

26

     آونگ 7

 

g = (10.112+10.21+9.899+10.011+9.995) / 5 = 10.045 m/s2 متوسط  

 

ü      در نهایت تمامی این اطلاعات را در نموداری که محور عمودی T2 و محور  افقی بر حسب L میباشد رسم می کنیم و نتیجه را با جواب مرحله ی سه مقایسه می کنیم.( شیب خط g خواهد بود)

منابع خطا:

1 – عدم دقت در اندازه گیری طول آونگ ها :

2 – به دلیل اینکه زمان توسط شخص اندازه گیری می شود خطا در محاسبه دقیق زمان نیز وجود دارد. یعنی ممکن است آونگ هنوز به نقطه شروع نرسیده باشد ولی ما زمان را متوقف کرده باشیم یا اینکه آونگ از نقطه شروع (start) گذشته باشد و ما زمان را متوقف کرده باشیم.